Neogames - Hub of the Finnish Game Industry

Prakticum

Spelproduktion

Utbildningen innehåller undervisning i alla element av spelproduktion: planering, design, grafik, ljud och programmering. Målet med utbildningen är att producera unika och individuella spel, arbete som ger dig färdigheter för arbete inom branschen.

Längden i spel utbildning: 1 år / 60 kp

Kontakt: Jens Brännback / jens.brannback@prakticum.fi

Språket: Svenska

Ei tutkintoon johtava koulutus