Palvelut

Peliyhtiöille ja koulutusalan organisaatioille

Neogamesin jäsenistö muodostuu pelialan toimijoista: pelikehittäjistä, alan kansallisista ja paikallisista järjestöistä, pelitutkimuslaitoksista, palveluntarjoajista  ja koulutusalan organisaatioista. Ajamme näiden toimijoiden yhteisiä etuja ja tarjoamme heille palveluita.

Eräs tärkeimmistä palveluistamme on auttaa alan toimijoita verkostoitumaan yhteistyökumppaneiden, rahoittajien, palveluntarjoajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Tätä varten järjestämme mm. verkostoitumistapahtumia ja koordinoimme yhteisiä vienti- ja markkinointihankkeita.

Tuotamme julkaisuja, jotka tarjoavat arvokasta tietoa kaikille alalla toimiville ja siitä kiinnostuneille. Edustamme alan intressejä päättäjien suuntaan. Myös mediayhteistyömme on aktiivista.

Toimimme linkkinä alan yritysten ja koulutusorganisaatioiden välillä. Näin varmistamme, että Suomessa tarjottava alan koulutus on riittävää ja vastaa alan tarpeita.

Oppilaitosverkostoomme kuuluu yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja -oppilaitoksia. Lisäksi olemme aktiivisesti mukana pelialaa koskevassa tutkimustoiminnassa.

Yleisten, maksuttomien toimialapalvelujen lisäksi tarjoamme maksullisia ja räätälöityjä palveluja kaikille alan toimijoille.

Lisätietoja: KooPee Hiltunen, koopee@neogames.fi, puh. 040-532 4176


Sijoittajille ja julkaisijoille

Neogames on nopein tie päästä kontaktiin suomalaisten peliyhtiöiden kanssa. Meiltä saat myös kattavat tiedot suomalaisesta pelialasta.

Neogames on puolueeton ja riippumaton toimija. Meiltä saat objektiivisen näkemyksen sinulle relevanteista yhteistyömahdollisuuksista. Tehtävämme on auttaa potentiaalisia kumppaneita löytämään toisensa, mutta emme osallistu varsinaisiin neuvotteluihin.

Autamme löytämään oikeat kontaktit, jos etsit sijoitus- tai ostokohdetta, yhteistyökumppaneita tai pelejä julkaistavaksi. Tarjoamme kattavaa tutkimus- ja tilastotietoa suomalaisen pelialan markkinoista, toimijoista ja näkymistä.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä julkisten ja alueellisten yhteistyökumppaneidemme, kuten Tekesin, Invest In Finlandin, Finpron, paikallisten kehitysyhtiöiden ja ELY-keskusten, kanssa.

Lisätietoja: KooPee Hiltunen, koopee@neogames.fi, puh. 040-532 4176


Julkiselle sektorille ja medialle

Kiinnostaako pelialan työllisyyden kehitys, liikevaihdon kasvu tai alan yleiset kehitysnäkymät?

Tunnemme suomalaisen pelialan kokonaisuutena paremmin kuin kukaan muu. Meiltä saat kattavimmat  ja ajantasaisimmat tiedot suomalaisen pelialan tilanteesta, tarpeista, haasteista ja trendeistä. Jos emme tiedä jotain, tiedämme keneltä kysyä.

Tietomme ovat käytettävissä julkisen sektorin toimijoiden ja päättäjien sekä median tarpeisiin.

Lisätietoja: KooPee Hiltunen, koopee@neogames.fi, puh. 040-532 4176