Neogames - Hub of the Finnish Game Industry

Jyväskylän yliopisto

 • Pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuus, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
  • Yhteinen osuus (10 op): Pelin lumo -kurssilla perehdytään digitaalisten pelien tutkimuksen tärkeimpiin suuntauksiin ja Pelisuunnittelukurssilla suunnitteluprosessiin ja -menetelmiin. Valinnaisilla kursseilla (15 op) opiskelija voi esim. tehdä käytännön peliprojektin monialaisessa tiimissä, perehtyä 3D-grafiikan luomiseen tai syventyä pelillisyyteen ja oppimispeleihin.
  • Yhteyshenkilö: Raine Koskimaa, raine.koskimaa@jyu.fi
  • Pelialan koulutuksen kesto: 1-2 vuotta. 25 opintopistettä.
  • Koulutuskieli: Suomi
  • Osana tutkintoon valmistavaa koulutusta
 • IT- tiedekunta / Tietotekniikan maisteriohjelma / Filosofian maisteri
  • Pelien ja pelinomaisten järjestelmien kehitykseen suuntautunut maisteri osaa
   määritellä ja rakentaa laajoja ja vaativia tietoteknisiä järjestelmiä asiakastarpeiden perusteella sekä hallitsee digitaalisten pelien toteutuksessa
   käytettävän ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan. Lisäksi hän ymmärtää pelien rakenteellista, kokemuksellista ja kulttuurista tasoa ja osaa hyödyntää tietojaan pelien suunnittelussa, toteutuksessa, pelillistämisessä sekä tutkimuksessa.
  • Yhteyshenkilö: Paavo Nieminen / paavo.nieminen@jyu.fi
  • Pelialan koulutuksen kesto: 2-3 vuotta. 120 opintopistettä.
  • Koulutuskieli: Suomi
  • Akateeminen tutkinto