Tietoa toimialasta

Vuosi 2017 oli Suomen peliteollisuudelle vakiintumisen vuosi. Neljän suomalaisen pelialan yrityksen listautuminen pörssiin oli alalle tärkeä virstanpylväs ja myös osoitus siitä, että toimialan liiketoiminta on saavuttanut uuden kypsyystason. Toimiala kehittyi myös rakenteellisesti ja peliyritysten ”hyvinvoiva keskiluokka” vahvistui selvästi. Yli 50 henkilöä työllistävien yli 10 miljoonan euron liikevaihtoa tekevien yritysten määrä kasvoi edelleen, mutta myös uusia yrityksiä perustettiin vuoden 2016 tahtiin, n. 15 yritystä. Alan työntekijöiden määrä kasvoi lähes 3000 työntekijään.

Kansainvälisessä vertailussa Suomi säilytti asemansa Euroopan kolmen suurimman pelinkehittäjämaan joukossa. Vuonna 2017 koko toimialan liikevaihto laski kuitenkin hieman vuoden 2016 n. 2,5 miljardista eurosta n. 2,36 miljardiin euroon, samalle tasolle kuin vuonna 2015.

Vuonna 2017b Suomessa julkaistiin noin kaikkiaan n. 150 uutta peliä. Merkittävä osa uusista peleistä oli mobiilipelejä, mutta samanaikaisesti lisätyn- ja virtuaalisen todellisuuden pelien määrä kasvoi. Konsoli- ja PC-julkaisuja oli n. 30.

Maailmanmarkkinoiden kiristyvästä kilpailusta, kasvavista käyttäjähankintakustannuksista ja jatkuvasta työvoimapulasta huolimatta Suomen pelitoimialan asema globaalissa vertailussa vakiintui vuonna 2017 ja Suomi voidaan perustellusti nähdä, varsinkin mobiilipelien suhteen, yhtenä johtavista pelinkehitysmaista maailmassa.

Keskeinen tekijä tulevalle kasvulle ovat työvoiman saatavuuden turvaaminen sekä koulutuksen, että ulkomaisen työvoiman maahantulon helpottamisen kautta, julkisen tuen jatkuminen muutoksista huolimatta, toimintaympäristön kehittäminen ja sen jatkuvuuden turvaaminen ja toimialan vahvan yhteisöllisyyden ylläpitäminen.

Seuraava täysmittainen tutkimus Suomen peliteollisuuden tilanteesta julkaistaan keväällä 2019. Edellinen vastaava täysmittainen tutkimus ”Finnish Game Industry 2016” on löydettävissä osoitteesta: http://www.neogames.fi/fgir2016/